Ile trwa rozwód?

Jednym z pierwszych pytań, które klienci zadają pytając o rozwód, jest ,,ile potrwa rozwód?”. Czas trwania rozwodu jest trudny do przewidzenia – nawet jeśli początkowo sprawa wydaje się zmierzać do szybkiego zakończenia, często w trakcie pojawiają się komplikacje, które mogą ją zdecydowanie wydłużyć. Rozwód może skończyć się w przeciągu kilku miesięcy, ale są też sprawy trwające kilka, a nawet kilkanaście lat.

Od czego zależy czas trwania rozwodu?

  • Rozwód bez orzekania o winie:

Czas trwania rozwodu zależy przede wszystkim od zgodności stron. Procesy rozwodowe, w których strony zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, są z reguły krótsze. Nie jest wtedy konieczne prowadzenie tak złożonego postępowania dowodowego. Dodatkowo jeżeli małżonkowie mogą porozumieć się co do kwestii podstawowych np.opieki nad dziećmi i alimentów, sąd może wydać wyrok nawet w ciągu kilku miesięcy. Rozwód bez orzekania o winie jest jednak możliwy wyłącznie, gdy zgadzają się na to obie strony.

  • Rozwód z orzekaniem o winie:

Jeśli strony nie są zgodne i jeden z małżonków wystąpi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego, proces rozwodowy wydłuża się. Prawo wymaga wtedy przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego – konieczne są przesłuchania świadków i analiza dodatkowych dowodów. Rozwody takie mogą trwać znacznie dłużej, nawet kilka lub ( jak w niektórych przypadkach) kilkanaście lat.

  • Możliwość zaskarżenia wyroku

W polskim systemie prawnym postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że nawet po zapadnięciu wyroku sądu I Instancji, jeśli co najmniej jeden z małżonków się z nim nie zgadza, możliwe jest złożenie apelacji i dalsze prowadzenie postępowania w II instancji. Czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji to okres, w którym ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje niejako ,,w zawieszeniu” a cały rozwód się wydłuża, gdyż wyrok sądu I instancji nie jest prawomocny.

  • Ilość toczących się przed danym sądem spraw

Czas trwania procesu rozwodowego może być znacząco wydłużony ze względu na aktualne obciążenie sądów. Wysoka liczba spraw wpływających do sądów oraz ograniczone zasoby kadrowe mogą prowadzić do opóźnień w terminach rozpraw. Czas oczekiwania na rozprawę różni się w zależności od tego, do który sąd będzie prowadził sprawę.

Jak przyspieszyć rozwód?

Ustalenie wspólnego stanowiska między małżonkami

Gdy podstawowe kwestie są już ustalone między małżonkami sprawa rozwodowa może zakończyć się zdecydowanie szybciej. Decydując się na rozwód warto wcześniej przedyskutować np. przyszłą opiekę nad dziećmi, można w tym celu skorzystać z pomocy mediatora. Sąd prawdopodobnie zaakceptuje wypracowane przez małżonków rozwiązania, co znacznie przyspieszy postępowanie. Rozwody ,,bezkonfliktowe” przebiegają zdecydowanie sprawniej niż te, gdzie konflikty między małżonkami narastają.

Profesjonalna pomoc prawna

Jeśli porozumienie nie jest możliwe, należy dobrze przygotować się do prowadzenia postępowania zgromadzić potrzebne dokumenty, dowody etc. Rozwód to także droga przez zawiły labirynt procedur – trzeba skrupulatnie pilnować wszelkich terminów i szczegółowych wymagań proceduralnych. Dobrze opracowany plan działania już na początku postępowania, pomoże uniknąć dodatkowego rozciągnięcia rozwodu w czasie np. przez konieczność wyznaczania przez sąd dodatkowych terminów do uzupełnienia braków. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w tym zakresie nieoceniona i pomaga w szybszym zakończeniu tego procesu.

Czas trwania rozwodu jest nieprzewidywalny i zależy od wielu indywidualnych czynników. Ważne jest, aby być przygotowanym na różne scenariusze i dochowywać wszelkich formalności oraz terminów. W naszej kancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwód to nie tylko zakończenie pewnego etapu w życiu, ale także początek nowego rozdziału. Dlatego już na początku opracowujemy strategię działania, która jest nie tylko skuteczna, ale i sprawna, a w trakcie postępowania skrupulatnie pilnujemy dopełnienia wszelkich wymogów proceduralnych, aby nasi klienci mogli jak najszybciej zakończyć proces. Jeśli chcesz sprawnie przejść przez rozwód -zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

*