Jak przygotować skuteczny pozew rozwodowy: Przewodnik krok po kroku

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe. To moment, który zaznacza koniec ważnego rozdziału w życiu i początek nowego. Pierwszym krokiem na drodze do formalnego rozwiązania małżeństwa, jest zapoczątkowanie postępowania sądowego poprzez złożenie pozwu o rozwód. To kluczowe pismo, w którym każdy szczegół ma znaczenie, aby proces ten przebiegł szybko i skutecznie. W tym artykule krok po kroku pokażemy na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo przygotować pozew rozwodowy.

Wskazanie właściwego sądu

Pierwszym krokiem jest wybór sądu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy rozwodowej. W polskim systemie prawnym pozew należy skierować do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. W sprawie rozwodowej sądem właściwym miejscowo będzie sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma w tym okręgu nadal zamieszkuje/ stale przebywa. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka już w tym okręgu, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego( art.41 k.p.c). Jeśli jednak złożyli Państwo pozew do Sądu, który nie jest właściwy miejscowo, nie przekreśla to szansy na kontynuację postępowania – Sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Przykład 1: Jan i Anna są małżeństwem, mieszkali w Krakowie jednak ich związek się rozpadł i Jan wyprowadził się do Warszawy. Anna natomiast nadal mieszka w Krakowie i chce złożyć pozew o rozwód. Właściwy będzie Sąd Okręgowy w Krakowie.

Przykład 2: Jan i Anna są małżeństwem, mieszkali w Krakowie jednak ich związek się rozpadł i Jan wyprowadził się do Warszawy, a Anna do Wrocławia. Anna chce złożyć pozew o rozwód. Właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Decyzja o orzekaniu o winie

Kluczową decyzją jaką należy podjąć przygotowując pozew o rozwód jest to czy będziemy się ubiegać o rozwód z orzekaniem o winie, czy też nie chcemy by Sąd badał winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego ( w tym ostatnim przypadku konieczna będzie zgoda obu stron). Żądanie należy wyraźnie sformułować, by nie budziło ono żadnych wątpliwości. Orzekanie o winie może mieć wpływ na kwestie alimentów oraz moralną ocenę sytuacji, jednak wydłuża i komplikuje proces rozwodowy. Warto zastanowić się nad konsekwencjami każdej z opcji.

Wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia

Zgodnie z art. 56 k.r.i.o. dla orzeczenia rozwodu konieczne jest spełnienie przesłanek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Centralnym punktem pozwu rozwodowego jest wykazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia w sferze fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. Warto wskazać od kiedy małżonkowie nie współżyją, jak układają się stosunki między nimi ( czy mieszkają razem, kiedy nastąpiła wyprowadzka, jakie problemy w małżeństwie doprowadziły do ustania więzi i uczucia).

Dodatkowe żądania:

Jeśli chcemy, aby Sąd w postępowaniu rozwodowym zajął się dodatkowo innymi kwestiami związanymi z zakończeniem związku: np. alimentami, władzą rodzicielską, orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisją, czy kontaktami z dziećmi, należy w sposób wyraźny sformułować te żądania oraz uzasadnić swoje stanowisko wraz z powołaniem dowodów wskazujących na jego słuszność. Warto jednak mieć na uwadze, że rozwody takie są zdecydowanie bardziej złożone, a przygotowanie pozwu wymaga znajomości przepisów i dużego doświadczenia, dlatego skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może być nieocenione. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z rozwodem bez pomocy adwokata zapraszamy do lektury: https://adwokatkrakowrozwody.pl/rozwod-bez-adwokata/

Przygotowanie dokumentów

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak:

  • Odpisu skrócony aktu małżeństwa,
  • Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
  • Dowody mające potwierdzić ewentualną winę drugiej strony, gdy ubiegamy się o rozwód z winy (np. korespondencja, świadectwa świadków).

Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych zarówno tych bez orzekania o winie jak i tych złożonych, w których Sąd bada winę w rozkładzie pożycia, rozstrzyga o alimentach i kwestiach związanych z dziećmi. Wiemy, że w tych najistotniejszych życiowych sprawach przewodnictwo i rada doświadczonego, zaufanego pełnomocnika nie tylko pomaga przejść przez rozwód sprawnie i skutecznie, ale także ułatwia psychiczne poradzenie sobie z sytuacją oraz lepsze zrozumienie swoich praw i możliwości działania. Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu pierwszego kroku w kierunku uzyskania rozwodu – zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

*