Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe. Jeszcze trudniejszym wyborem może być decyzja o tym, czy ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie. W naszej kancelarii adwokackiej zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby wybór ten był dokonany świadomie z pełnym zrozumieniem wszystkich jego konsekwencji prawnych, dlatego spieszymy z krótkim przedstawieniem najważniejszych zagadnień, związanych z rozwodem z orzekaniem o winie:

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Art. 56 § 1 KC, mówi o tym, że sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie istnieje już między nimi żadna więź emocjonalna, gospodarcza ani fizyczna i jest to stan trwały tzn. nie widać szans na pojednanie małżonków i powrót do małżeństwa

Rola winy w rozwodzie:

Wina małżonka jest rozważana przez sąd podczas badania, który z małżonków doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli obie strony się na to zgadzają sąd nie musi badać winy – następuje wówczas rozwód bez orzekania o winie. Natomiast, gdy małżonek się wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, konieczne jest udowodnienie, że to działania drugiej strony doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Wtedy sąd będzie badał, czy całkowitą winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków, czy też oboje się do tego przyczynili ( nawet, jeśli w różnym zakresie). Na uznanie winy małżonka mają wpływ zdrady, zaniedbania obowiązków rodzinnych, nadużywania alkoholu lub innych zachowań szkodliwych dla małżeństwa.

Rodzaje rozwodów:

a) Rozwód bez orzekania o winie:

Na zgodny wniosek małżonków sąd nie będzie badał winy w rozkładzie pożycia. Taki rozwód jest korzystny w przypadku, gdy obu stronom zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania. Pozwala on na uniknięcie długotrwałego, nużącego i wyczerpującego emocjonalnie procesu, który generował będzie dodatkowe koszty.

b) Rozwód z wyłącznej winy jednej strony:

Badając winę w rozkładzie pożycia, sąd może dojść do przekonania, że przyczyny rozpadu małżeństwa leżą po stronie tylko jednego z małżonków. Takie orzeczenie znacznie ułatwia to np. kwestię ubiegania się o alimenty. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków wymaga jednak ogromnego wysiłku dowodowego- należy przekonać sąd, że to konkretny małżonek, samodzielnie swoimi działaniami doprowadził do rozpadu małżeństwa, a drugi z nich nie miał w tym żadnego udziału.

c) Rozwód z winy obu stron:

W sytuacji, gdy obie strony przyczyniają się do rozpadu małżeństwa, orzeczenie o winie może być obopólne. Sąd nie bada, który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia w większym stopniu – niezależnie od proporcji winy każdego z małżonków, sąd orzeknie rozwód z winy obu stron. Takie rozstrzygnięcie również wpływa na możliwość domagania się alimentów od oraz wymaga prowadzenia złożonego postępowania dowodowego.

Wybór strategii rozwodowej powinien być dokonany świadomie. Indywidualnie dobrany i przemyślany sposób działania ułatwi osiągnięcie celów priorytetowych dla konkretnego klienta. Jeśli zastanawiasz się, która droga będzie dla ciebie najlepsza – zapraszamy do naszej kancelarii- pomożemy w podjęciu właściwej decyzji.

Dodaj komentarz

*