Opieka naprzemienna nad dziećmi

Rozstanie rodziców to jeden z najbardziej emocjonalnie trudnych momentów w życiu rodziny. Wiąże się z nim nie tylko konieczność zmiany codziennego rytmu funkcjonowania rodziny, ale przede wszystkim organizacja opieki nad wspólnymi dziećmi tak, aby służyła ich najlepszemu interesowi. W tym trudnym czasie, wiele osób zastanawia się nad możliwością sprawowania opieki naprzemiennej, która wydaje się wielu rodzicom korzystnym rozwiązaniem. Spieszymy z wyjaśnieniem jak działa opieka naprzemienna i kiedy warto o nią walczyć.

Kiedy możliwa opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna nie jest w Polsce w sposób wyraźny uregulowana. Najczęściej orzekana jest w przypadku gdy zgadzają się na to oboje rodzice, którzy wspólnie wypracowali taki kompromis. Nie jest jednak wykluczone orzeczenie opieki naprzemiennej na wniosek tylko jednego z nich. Warto pamiętać, że jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego jest dobro dziecka – opieka naprzemienna nie może więc być orzeczona, gdyby sprzeciwiało się temu dobro dziecka.

Przykładem takiej sytuacji może być zamieszkiwanie rodziców dziecka w wieku szkolnym w znacznej odległości od siebie co utrudniłoby dziecku edukację lub absorbująca praca jednego z nich, uniemożliwiająca mu sprawowanie opieki nad dzieckiem w tak znacznym wymiarze.

Alimenty a opieka naprzemienna

Orzeczenie przez Sąd pieczy naprzemiennej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. Z pozoru wydaje się, że skoro dziecko spędza z każdym z rodziców mniej więcej równą ilość czasu, obydwoje rodzice ponoszą porównywalne koszty jego utrzymania i nie ma potrzeby płacenia alimentów przez któregokolwiek z nich. Faktem jest, że w przypadku pieczy naprzemiennej Sąd może odstąpić od orzekania o alimentach – często takie na takie rozwiązanie decydują się zgodnie sami rodzice, jednak sytuacja finansowa i możliwości zarobkowe małżonków po rozwodzie mogą pozostawać w dysproporcji co przekłada się na ich możliwości zapewnienia dziecku bytu i  wymaga ustalenia alimentów, aby najlepiej zabezpieczyć interes dziecka.

Opieka naprzemienna a 800 plus

W sytuacji, kiedy dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców ( a więc przebywa z każdym z nich w porównywalnych i powtarzających się okresach), każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty tego świadczenia na dany miesiąc.

Przykładowo:

Anna i Piotr mają córkę nad którą sprawują opiekę naprzemienną orzeczoną wyrokiem sądu. Ich córka pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca spędza u matki, a drugie dwa tygodnie u ojca. Zarówno Annie jak i Piotrowi co miesiąc świadczenie 800 plus zostanie wypłacone po 400 zł każdemu z nich.

Opieka naprzemienna to temat złożony, z racji braku wyraźnych uregulowań wymagający znajomości praktyki orzeczniczej, a także zdolności negocjacyjnych, Często rozwiązania dotyczące naprzemiennego zajmowania się dzieckiem są wynikiem kompromisu, na który decydują się rodzice, dlatego warto rozważyć udanie się do mediatora lub podjęcie negocjacji pozasądowych. Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi i alimentów warto rozważać łącznie ustalając swoje stanowisko i strategię działania. Jeśli zastanawiają się Państwo jakie rozwiązanie w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi będzie najkorzystniejsze w Państwa sytuacji – zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

*