Przykładowe koszty utrzymania dziecka do alimentów

Kwestia alimentów na rzecz dziecka jest jednym z najbardziej istotnych i często kontrowersyjnych aspektów łączących się przede wszystkim z rozwodem. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na rodzicach i ma na celu zapewnienie mu odpowiednich warunków życiowych. Przy ustalaniu wysokości alimentów, ważny jest realny koszt utrzymania dziecka, który zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy najczęstsze koszty, które sąd będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów.

Koszty podstawowe

  1. Jedzenie i odzież: Regularne wydatki na żywność i odzież są niezbędne. Koszty te zależą od wieku dziecka, jego potrzeb i preferencji, jak również od cen rynkowych- dlatego inflacja może mieć wpływ na zmianę wysokości alimentów.
  2. Zdrowie: Koszty leczenia, lekarstw, ewentualnych badań, szczepień, opieki dentystycznej. Uwzględnia się tutaj także wydatki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jeśli rodzice się na nie decydują oraz prywatne wizyty u specjalistów, gdy dziecko wymaga takich konsultacji. Również zakup okularów, aparatów ortodontycznych czy koszty rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego będą brane pod uwagę przez sąd.
  3. Edukacja: Wydatki na książki, pomoce naukowe, opłaty za przedszkole, szkołę lub zajęcia dodatkowe i korepetycje. W przypadku starszych dzieci mogą się tu pojawić również koszty związane z kształceniem poza miejscem zamieszkania- takie jak zakup biletu miesięcznego na pociąg lub autobus.

Koszty dodatkowe

  1. Rozwój i rekreacja: Zajęcia dodatkowe np. lekcje muzyki, sport, kursy językowe, a także wycieczki szkolne, wakacje, czy obozy.
  2. Sprzęt i technologia: Zakup lub modernizacja sprzętu komputerowego, tabletów, smartfonów, niezbędnych szczególnie dla nauki i komunikacji, a także koszt internetu, czy abonamentu telefonicznego.

Koszty specjalne

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koszty ich utrzymania mogą być znacznie wyższe i obejmować specjalistyczny sprzęt, terapie, czy indywidualne zajęcia. W takiej sytuacji do pokrywania tych wydatków muszą przyczyniać się oboje rodzice – także w formie wyższych alimentów. Jednocześnie jeśli rodzice decydują się na prywatną szkołę dla dziecka, również wspólnie muszą partycypować w tych opłatach. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy kierunek, w którym kształci się dziecko wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu lub przyborów.

Uwzględnienie dochodu i możliwości zarobkowych rodziców

Koszt utrzymania dziecka musi być adekwatny do realnych możliwości finansowych rodziców. Sąd bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale także możliwości zarobkowe oraz inne zobowiązania alimentacyjne rodziców. Ustalone alimenty na rzecz dziecka muszą umożliwiać pokrycie kosztów życia także rodzicowi, a jeśli posiada on jeszcze inne dzieci – ich utrzymanie lub alimentację.

Dowody

Przy ustalaniu wysokości alimentów warto szczegółowo wykazać wszystkie koszty związane z utrzymaniem dziecka. Zaleca się przygotowanie dokładnego zestawienia miesięcznych wydatków oraz przedstawienie go w trakcie postępowania o alimenty. Dokumentacja taka powinna być wiarygodna, odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby dziecka i realnie ponoszone przez rodzica koszty.

Zmiany w kosztach otrzymania

Ważne jest, by pamiętać, że koszty utrzymania dziecka zmieniają się wraz z jego wzrostem i zmieniającymi się potrzebami. Możliwe jest więc wystąpienie o zmianę wysokości alimentów w przypadku zmiany tych okoliczności. W takim przypadku należy skupić się na wykazaniu, że wydatki na dziecko wzrosły od chwili, gdy alimenty zostały orzeczone – np. rozpoczęło ono edukację w innym mieście, lub wymaga specjalistycznego leczenia, której to potrzeby poprzednio nie było.

Dokładne wskazanie i uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka jest kluczowe w postępowaniu o alimenty i będzie miało znaczący wpływ na ich wysokość. Jest to newralgiczny proces, gdyż część kosztów jest nieuchwytna, a o niektórych nawet nie myśli się w kontekście postępowania sądowego, gdyż wydają się oczywiste.

Nasza kancelaria od lat zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z alimentami- w oparciu o posiadane przez nas doświadczenie opracowaliśmy m.in. listy kosztów, które pomagają naszym klientom w dokładnym ustaleniu jakie wydatki ponoszą w utrzymaniu dziecka, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie koszty zostaną precyzyjnie przedstawione sądowi.

Jeśli szukasz pomocy i chcesz uzyskać alimenty, które pozwolą na zapewnienie Twojemu dziecku godnych warunków życiowych i rozwój – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

*