Przyznanie opieki nad dzieckiem – na jakiej podstawie?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu rodziny, zwłaszcza gdy małżonkowie mają dzieci. W procesie tym ważną kwestią jest ustalenie opieki nad nimi, co stanowi źródło dodatkowego stresu i niepewności. Nasza kancelaria rozumie, jak kluczowe dla Państwa jest zapewnienie odpowiedniej opieki dla dziecka oraz to aby proces ten przebiegał sprawiedliwie, dla dobra najmłodszych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego jak uzyskać opiekę nad dziećmi.

Który sąd w sprawach opieki nad dzieckiem?

Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem rozpatrywane są przez sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. To tam składa się wniosek o zmianę opieki nad dzieckiem.

Jednak w wypadku, gdy rozwód nadal się trwa, opieka nad dziećmi może być ustalona w ramach tego postępowania i wówczas całą sprawą zajmuje się sąd rozwodowy, tj. sąd okręgowy.

Opieka nad dzieckiem a władza rodzicielska

Pojęcie opieka nad dzieckiem nie jest równoznaczne z pojęciem władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska może nadal przysługiwać obojgu rodzicom, nawet jeśli dziecko mieszka z jednym z nich, gdyż odnosi się do wpływu rodziców na decyzje dotyczące ważnych aspektów życia dziecka takich jak edukacja i kwestie zdrowotne.

Żądanie zmiany opieki nad dzieckiem lub jej ustalenia nie jest równoznaczne z domaganiem się ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Jak dostać opiekę nad dzieckiem?

Sąd najczęściej przyznaje opiekę nad dzieckiem jednemu z rodziców, wówczas drugi z nich ma prawo do ustalonych kontaktów oraz w większości przypadków zostaje zobowiązany do płacenia alimentów. Możliwa jest również opieka naprzemienna (więcej na ten temat napisaliśmy w innych artykułach zapraszamy do lektury).

Podstawową okolicznością jaką Sąd będzie badał decydując o opiece nad dzieckiem jest dobro dziecka

Chcąc zwiększyć swoje szanse w uzyskaniu opieki nad dzieckiem konieczne będzie wykazanie stabilnej sytuacji życiowej, zdolności do zapewnienia dziecku bytu i zajęcia się nim we właściwy sposób. Oceniane będą kompetencje wychowawcze każdego z rodziców oraz to, który z nich daje lepszą gwarancję zaspokojenia potrzeb dziecka. Sąd starając się właściwie ocenić te okoliczności może skorzystać z pomocy biegłych, ośrodków pomocy społecznej lub kuratora.

Spór sądowy czy ugoda?

Kwestie opieki nad dziećmi, kontaktów i alimentów warto rozpatrywać łącznie. Jeśli rodzice są w stanie dojść do porozumienia, ustalony przez nich harmonogram sprawowania opieki nad dzieckiem będzie najlepiej odpowiadał potrzebom wszystkich stron. Chcąc przekonać byłego małżonka do zmian w zakresie opieki można skorzystać z pomocy mediatora i zmienić wysokość alimentów w zamian za ustępstwa w grafiku opieki nad dzieckiem. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd pozwoli skutecznie egzekwować alimenty i kontakty, a jednocześnie oszczędza czas i koszty związane z postępowaniem sądowym.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego. Podejmujemy się prowadzenia nawet bardzo złożonych spraw z pełnym zaangażowaniem i empatią, dążąc do rozwiązań, które najlepiej służą dobru dziecka i potrzebom naszych klientów. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa i Państwa dziecka.

Dodaj komentarz

*