Rozwód na pierwszej rozprawie: Czy to możliwe?

Rozwód, jak każde inne postępowanie sądowe – trwa, a wiemy, że klientom często zależy na czasie – chcą się rozwieść jak najszybciej i dalej budować swoje życie. Wiele osób ma wątpliwości, ile potrwać może postępowanie rozwodowe, jak je przyspieszyć i czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie.

Czy można się rozwieść na pierwszej rozprawie?

Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy, jednak w praktyce bywa z tym różnie. Aby zwiększyć szanse, że postępowanie rozwodowe nie będzie się przeciągać i do załatwienia sprawy wystarczy jedna wizyta w sądzie należy pamiętać o kilku czynnikach.

1. Możliwość orzeczenia rozwodu

Aby sąd mógł orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód muszą być spełnione określone przesłanki z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego nie jest zupełny i trwały, sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli chcą tego obie strony. Rozkład pożycia oznacza zarówno rozpad więzi fizycznych, emocjonalnych jak i gospodarczych. Wszystkie to musi wystąpić, brak wystąpienia choćby jednego z elementów rozpadu pożycia może doprowadzić do uniemożliwienia uzyskania rozwodu. Warto pamiętać o tym często bagatelizowanym aspekcie, gdyż jeśli sąd dojdzie do przekonania, że rozstanie małżonków nie jest ostateczne lub, że istnieją między nimi nadal którekolwiek z tych więzi – nie orzeknie rozwodu.

2. Zgodność żądań małżonków

Długość trwania postępowania rozwodowego i ilość rozpraw zależy przede wszystkim od tego, czy małżonkowie pozostają w konflikcie i chcą, aby sąd rozstrzygał kwestię winy. Jeśli oboje zgadzają się na rozwód, wcześniej ustalili i zgodzili się co do tego, jak będzie wyglądać np. opieka nad wspólnymi dziećmi- sąd prawdopodobnie zaakceptuje ustalenia małżonków i prowadzenie złożonego postępowania nie będzie konieczne. To wnioskowanie o przesłuchania świadków, odnoszenie się do dowodów przedstawianych przez drugą stronę, składanie własnych wniosków dowodowych wydłuża postępowanie i powoduje konieczność wyznaczania wielu terminów rozpraw. Małżonkowie przedstawiając zgodne stanowisko i nie zaprzeczając wzajemnym twierdzeniom powodują, że sąd nie będzie musiał rozstrząsać kwestii spornych.

Jak zwiększyć szanse na szybki rozwód?

Zgodność małżonków co do sposobu i warunków rozwiązania ich małżeństwa to główny czynnik mający wpływ na czas trwania postępowania rozwodowego, jednak nie jedyny. Należy pamiętać, że nawet gdy małżonkowie mają zgodne stanowiska ich przesłuchanie przez sąd będzie konieczne. Niezbędne jest również odpowiednie przygotowanie pism procesowych i dokumentów – przede wszystkim pozwu i odpowiedzi na niego.

Szanse na szybkie zakończenie postępowania rozwodowego znacząco zwiększa skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nie tylko wyjaśni on wszelkie wątpliwości, ale przede wszystkim przeprowadzi przez cały proces. Pisma procesowe w postępowaniu rozwodowym muszą spełniać określone wymogi formalne, a samo postępowanie nawet przy zgodności stron to złożona procedura. Czasem jedno, niefortunnie sformułowane zdanie sprawi, że rozwód się wydłuży, lub w ogóle nie będzie możliwy, gdy sąd uzna, że rozkład pożycia małżonków nie nastąpił, lub że nie jest trwały i zupełny. Składanie pism niekompletnych lub nieprawidłowo sformułowanych, a także kierowanie ich do niewłaściwego sądu znacznie wydłuża proces rozwodowy i powoduje niepotrzebne koszty. Adwokat doskonale orientuje się w zawiłościach procedury i pomoże sprawnie doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.

W naszej kancelarii doskonale rozumiemy, że czas gra kluczową rolę w rozwodzie, klienci chcą jak najszybciej zostawić zakończony związek za sobą i rozpocząć nowe życie, dlatego dążymy do maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia postępowania. Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu satysfakcjonującego wyniku w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zakończenia rozwodu już na pierwszej rozprawie- zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

*