Rozwód z Alkoholikiem

Rozwód z osobą alkoholikiem to szczególnie trudne wyzwanie, zarówno pod względem emocjonalnym jak i prawnym. Uzależnienie jednego z małżonków od alkoholu często prowadzi do rozwodu z orzeczeniem o winie oraz ma istotne znaczenie w aspektach takich jak alimenty czy odpowiedzialność karna za znęcanie się nad rodziną. Oto kilka kluczowych zagadnień, na które warto zwrócić uwagę:

Alkoholizm jako podstawa do orzeczenia o winie

Według art. 56§1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sąd orzeka o rozwodzie, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Uzależnienie jednego z małżonków od alkoholu może być przyczyną tego rozkładu, skutkując orzeczeniem o wyłącznej winie w rozwodzie małżonka nadużywającego alkoholu. Kluczowe jest tutaj udowodnienie, że to właśnie alkoholizm był czynnikiem prowadzącym do rozpadu małżeństwa, a nie np. jedynie współistniejącą okolicznością.

Możliwość uzyskania alimentów

Zgodnie z art. 60 KRO, orzeczenie o winie ma wpływ na obowiązek alimentacyjny. Jeśli rozwód zostanie orzeczony z winy jednego z małżonków (w tym na skutek alkoholizmu), ma to istotne konsekwencje dla możliwości żądania alimentów. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia może żądać od małżonka winnego alimentów na swoją rzecz, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Dzięki tej regulacji małżonek alkoholika nie musi się obawiać, że po rozwodzie zostanie bez środków do życia, nawet jeśli to osoba uzależniona utrzymuje rodzinę finansowo.

Zbieranie dowodów

Dowodzenie alkoholizmu oraz jego wpływu na rozkład pożycia wymaga zebrania odpowiednich dowodów. Mogą to być na przykład świadectwa leczenia odwykowego, zeznania świadków, dokumentacja medyczna, fotografie i nagrania czy policyjne protokoły interwencji. Ważne, aby dowody te były konkretne, wiarygodne i bezpośrednio wiązały problem alkoholowy z rozpadem małżeństwa.

Bezpieczeństwo jest priorytetem

W sytuacji, gdy uzależnienie od alkoholu prowadzi do przemocy w rodzinie, możliwe jest wszczęcie postępowania karnego. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, osoba, która znęca się psychicznie lub fizycznie nad członkiem rodziny może podlegać odpowiedzialności karnej. Problem alkoholowy małżonka powoduje cierpienie dla całej rodziny- separacja od osoby nadużywającej alkoholu musi być priorytetem. Kiedy problem alkoholowy powoduje zagrożenie dla najbliższych i jest przyczyną przemocy domowej, możliwe jest także wdrożenie mechanizmu ,,Niebieskiej Karty” lub połączenie postępowania rozwodowego z żądaniem eksmisji. Bezpieczeństwo to pierwszy krok na drodze do rozwodu!

W naszej kancelarii adwokackiej rozumiemy zawiłość procesów rozwodowych z udziałem alkoholika. Widzimy jak trudne momenty przeżywają osoby, które podjęły odważną decyzję o uwolnieniu się od osoby będącej powodem cierpienia dla całej rodziny. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzić naszych klientów przez ten proces, dbając o ich bezpieczeństwo i interesy. Jeśli potrzebujesz zaufanego pełnomocnika, który pomoże ci przejść przez rozwód z osobą uzależnioną od alkoholu – skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz

*