Rozwód – jakie dokumenty?

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Oprócz emocjonalnego obciążenia proces ten wymaga również znajomości prawa i zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Zdajemy sobie sprawę, że klienci często czują się przytłoczeni ilością materiału, który trzeba przygotować, aby móc wystąpić z pozwem o rozwód. Dlatego spieszymy z krótkim przedstawieniem wyliczenia podstawowych dokumentów, bez których postępowanie rozwodowe znacznie się przedłuży lub w ogóle nie będzie mogło zostać przeprowadzone.

Od czego zacząć?- pozew

Sporządzenie pozwu o rozwód jest niezbędne dla zapoczątkowania postępowania rozwodowego – jest to pierwsze i podstawowe pismo procesowe w sprawie. Należy zawrzeć w nim żądanie rozwiązania małżeństwa, określić, czy ma ono nastąpić z orzeczeniem o winie, czy też bez ustalania winy w rozpadzie związku, a także dołączyć szereg dokumentów na poparcie swoich twierdzeń i żądań. Niezbędne jest również uiszczenie opłaty sądowej od pozwu i załączenie jej potwierdzenia przy składaniu pozwu.

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie rozwodowym

Odpis aktu małżeństwa

To oficjalny dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego, który można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Musi on być dołączony do pozwu o rozwód, gdyż sąd może rozwiązać tylko małżeństwo istniejące. Bez potwierdzenia, że strony rzeczywiście zawarły związek małżeński, sąd nie może orzec rozwodu.

Odpisy aktów urodzenia dzieci

Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, konieczne jest przedstawienie sądowi aktów ich urodzenia. W trakcie postępowania rozwodowego sąd będzie bowiem badał, czy w wyniku rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jest to tzw. negatywna przesłanka rozwodu – a więc jeśli sąd dojdzie do przekonania, że rozwód jest sprzeczny z dobrem dzieci, nie będzie on w ogóle dopuszczalny. Ponadto często pozew o rozwód zawiera także żądanie ustalenia alimentów lub ich zabezpieczenia- wtedy pojawia się konieczność zebrania kolejnych materiałów, wykazujących potrzeby dzieci.

Dowody wspierające twierdzenia i żądania

Zwłaszcza przy rozwodach z orzekaniem o winie pojawia się konieczność wykazania powodów rozkładu pożycia małżeńskiego i tego, który z małżonków za nie odpowiada. Tutaj niezbędne może być przedstawienie sądowi korespondencji SMS, nagrań rozmów, zdjęć oraz wskazanie świadków, którzy mają informacje na temat relacji małżonków oraz powodu rozpadu ich związku.

Co może być potrzebne w rozwodzie?

Gdy żądając rozwodu chcemy także domagać się eksmisji lub alimentów powstaje konieczność spełnienia dodatkowych wymagań formalnych i dołączenia kolejnych dokumentów i dowodów. Każde postępowanie rozwodowe jest inne – nie da się sporządzić zamkniętego katalogu wszystkiego, co może być potrzebne dla wykazania swojej racji w postępowaniu rozwodowym. Warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wskaże, co w danej sytuacji może być potrzebne, aby sąd przychylił się do stanowiska strony i pomoże właściwie sporządzić pisma procesowe.

Wymagania dotyczące dokumentów

  1. Oryginały dokumentów w języku polskim

Sądowi należy dostarczać oryginały dokumentów sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, jeśli są sporządzone w innym języku. Zarówno odpisy aktu zawarcia małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci jak i wszelkie inne dokumenty przedstawiane sądowi na poparcie swoich racji nie mogą być kserokopiami. Warto o tym pamiętać, gdyż pomoże to uniknąć zbędnych komplikacji i przedłużania postępowania.

  1. Odpis pozwu

Składając pozew wraz z załączonymi do niego dokumentami należy złożyć także jego kopię ( odpis), którą sąd doręczy drugiej stronie. Jest to kolejny ważny element, o którym należy koniecznie pamiętać. Do odpisu pozwu również należy dołączyć te same dokumenty, które zostały dołączone do pozwu, ale mogą być to kserokopie. Ważne, aby był to komplet tych samych załączników.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szczegóły często decydują o wyniku sprawy i dlatego do skrupulatnego przygotowania dokumentów i pism procesowych przykładamy nie mniejszą wagę niż do opracowania strategii rozwodowej. Kompleksowo przygotowujemy plan działania i skutecznie go realizujemy wspierając klienta już od etapu przygotowania wymaganych dokumentów. Jeśli szukasz wsparcia w przygotowaniu do rozwodu lub masz dodatkowe pytania w kwestii dokumentów potrzebnych przy rozwodzie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

*