Rozwód z obopólnej winy

Rozwód stanowi nie tylko formalne zakończenie małżeństwa, ale również rozpoczyna nowy rozdział w życiu byłych małżonków. W kontekście prawnym, szczególnie istotną rolę w postępowaniu rozwodowym odgrywa kwestia orzekania przez sąd o winie – może mieć ona poważne skutki zwłaszcza, gdy chodzi o kwestię alimentów. Nasza kancelaria spieszy z wyjaśnieniem najczęstszych wątpliwości, z którymi zgłaszają się do nas klienci.

Co to znaczy rozwód z obopólnej winy?

Rozwód z obopólnej winy, czyli rozwód z winy obojga małżonków następuje, gdy obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Sąd, badając przesłanki rozwodu (zgodnie z art. 56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdza, że zarówno działania żony, jak i męża doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Przy takim orzeczeniu sąd nie rozpatruje kto w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Kluczowe jest, że obie strony mają swój udział w doprowadzeniu do takiej sytuacji.

Kiedy rozwód z obopólnej winy?

Udowodnienie wyłącznej winy jednego z małżonków może być skomplikowane i wymagać zgromadzenia obszernej dokumentacji oraz właściwego przesłuchania świadków -dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Do przekonania sądu, że tylko jedno z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa konieczne jest dokładne przygotowanie, opracowanie i przedstawienie materiału dowodowego. Niekiedy sąd nie jest przekonany co do tego, że drugi z małżonków w żadnym stopniu nie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego i wtedy orzeka rozwód z winy obu stron, tak jak wspomniano wcześniej niezależnie od ,,proporcji winy”.

Rozwód z winy obu stron a alimenty

Orzeczenie o obopólnej winie ma wpływ na kwestię alimentów na rzecz byłego małżonka. Jeśli obie strony są uznane za winne, trudniej jest dochodzić alimentów niż w sytuacji, gdy to jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Nie jest to jednak wykluczone – w przypadku gdy była żona/ były mąż popadnie w niedostatek, może uzyskać na swoją rzecz alimenty, nawet jeśli także został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wartość mediacji i porady prawnej

Warto pamiętać, że współpraca i mediacje mogą być bardziej skuteczne niż konfrontacja w sądzie. Jeśli małżonkowie czują, że każde z nich ma swój udział w rozkładzie pożycia małżeńskiego, mogą zdecydować się zgodnie na rozwód bez orzekania o winie – wtedy sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa, ani roli poszczególnych małżonków w doprowadzeniu do jego zakończenia. Pozwala to uniknąć eskalacji konfliktu i stosunkowo szybko zakończyć sprawę. Skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem pomoże zrozumieć wszystkie aspekty i możliwe skutki prawne takiego rozwodu.

Jeśli nadal masz wątpliwości co do rozwodu z obopólnej winy małżonków, lub zastanawiasz się co wybrać w sytuacji w jakiej się znajdujesz, nasza kancelaria oferuje wsparcie i poradę na każdym etapie procesu, pomagając klientom w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania ich sytuacji.

Dodaj komentarz

*