Rozwód z winy obydwu stron a alimenty

Rozwody w których orzeka się o winie zawsze niosą ze sobą dodatkowe komplikacje i konieczność przeprowadzenia złożonego postępowania dowodowego, a orzeczenie o winie obu stron ma szczególne znaczenie, zwłaszcza dla alimentów. Wychodząc naprzeciw częstym pytaniom ze strony naszych klientów o to, jak wyglądają alimenty przy rozwodzie z winy obu stron publikujemy wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości.

Czym jest rozwód z winy obu stron ?

W przypadku rozwodu z winy obu stron, sąd stwierdza, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu pożycia małżeńskiego nie badając, w jakim stopniu winny jest mąż a w jakim żona. Jest to sytuacja różna zarówno od rozwodu z wyłączną winą jednej strony, jak i od rozwodu bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku winę za rozpad małżeństwa ponosi tylko jedna osoba, co znacznie ułatwia kwestie dochodzenia alimentów. Natomiast rozwód bez orzekania o winie oznacza, że sąd nie wnika w przyczyny rozpadu, co jest możliwe na tylko zgodny wniosek stron.

Alimenty a wina w rozkładzie pożycia

Art. 60 k.r.i.o. reguluje kwestie alimentów na byłego małżonka po rozwodzie. W przypadku winy obustronnej sytuacja jest bardziej złożona niż w momencie, gdy to tylko jeden z małżonków ponosi winę wyłączną i zależy od konkretnej sytuacji życiowej i finansowej małżonków po rozwodzie. Rozwód z winy obu stron nie zamyka drogi do ubiegania się o alimenty żadnemu z byłych małżonków, jednak można się ich domagać tylko w sytuacji popadnięcia w niedostatek. Sąd będzie każdorazowo badał konkretne okoliczności danej sprawy i podejmował decyzję w oparciu o przedstawione przez stronę argumenty- jest to niezwykle precyzyjny proces wymagający przemyślanej strategii działania i skrupulatnego zebrania materiału, aby przekonać sąd co do zasadności swoich roszczeń.

Dowodzenie potrzeby alimentacyjnej

Niektóre okoliczności uzasadniają przyznanie alimentów nawet po rozwodzie z winy obu stron. Jeśli jedno z małżonków popadło w niedostatek może dochodzić alimentów od drugiego, nawet jeśli oboje zostali uznani winnymi rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne jest, aby w takich sytuacjach przedstawić sądowi jasne i konkretne dowody na potrzebę wsparcia finansowego i swojej sytuacji ekonomicznej , np. informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia i innych zobowiązaniach finansowych.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego a ponowne małżeństwo

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w przypadku zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Oznacza, to, że jeśli były mąż / była żona ponownie wzięli ślub nie mogą już dochodzić alimentów od byłego małżonka – ciężar udzielenia tego wsparcia niejako ,,przechodzi” na nowego męża/ nową żonę. Natomiast jeśli to osoba zawierająca związek małżeński ponownie jest zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka, ślub nie zwalnia jej z tego obowiązku. Innymi sytuacjami, w których dalsza alimentacja nie jest uzasadniona, jest śmierć jednej ze stron, czy poprawa sytuacji finansowej małżonka na rzecz, którego ustalone zostały alimenty. Należy przy tym pamiętać, pamiętać, że aby zgodnie z prawem móc zaprzestać płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka należy złożyć do sądu stosowny pozew.

W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się różnymi sprawami rozwodowymi, w tym tymi złożonymi, gdzie obie strony ponoszą winę za rozkład pożycia. Rozumiemy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia oraz dokładnej analizy faktów i dowodów, by najlepiej służyć interesom naszych klientów. Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu rozwodowego, dbając o to, aby nasi klienci otrzymali sprawiedliwe i adekwatne rozwiązania w zakresie alimentacji i innych aspektów powiązanych z rozwodem. Jeśli stoisz przed rozwodem, szczególnie w sytuacji winy obustronnej i potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dodaj komentarz

*