Rozwód z winy obydwu stron a alimenty

Rozwody w których orzeka się o winie zawsze niosą ze sobą dodatkowe komplikacje i konieczność przeprowadzenia złożonego postępowania dowodowego, a orzeczenie o winie obu stron ma szczególne znaczenie, zwłaszcza dla alimentów. Wychodząc naprzeciw częstym pytaniom ze strony naszych klientów o to, jak wyglądają alimenty przy rozwodzie z winy obu stron publikujemy wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości.

Czym jest rozwód z winy obu stron ?

W przypadku rozwodu z winy obu stron, sąd stwierdza, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu pożycia małżeńskiego nie badając, w jakim stopniu winny jest mąż a w jakim żona. Jest to sytuacja różna zarówno od rozwodu z wyłączną winą jednej strony, jak i od rozwodu bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku winę za rozpad małżeństwa ponosi tylko jedna osoba, co znacznie ułatwia kwestie dochodzenia alimentów. Natomiast rozwód bez orzekania o winie oznacza, że sąd nie wnika w przyczyny rozpadu, co jest możliwe na tylko zgodny wniosek stron.

Alimenty a wina w rozkładzie pożycia

Art. 60 k.r.i.o. reguluje kwestie alimentów na byłego małżonka po rozwodzie. W przypadku winy obustronnej sytuacja jest bardziej złożona niż w momencie, gdy to tylko jeden z małżonków ponosi winę wyłączną i zależy od konkretnej sytuacji życiowej i finansowej małżonków po rozwodzie. Rozwód z winy obu stron nie zamyka drogi do ubiegania się o alimenty żadnemu z byłych małżonków, jednak można się ich domagać tylko w sytuacji popadnięcia w niedostatek. Sąd będzie każdorazowo badał konkretne okoliczności danej sprawy i podejmował decyzję w oparciu o przedstawione przez stronę argumenty- jest to niezwykle precyzyjny proces wymagający przemyślanej strategii działania i skrupulatnego zebrania materiału, aby przekonać sąd co do zasadności swoich roszczeń.

Dowodzenie potrzeby alimentacyjnej

Niektóre okoliczności uzasadniają przyznanie alimentów nawet po rozwodzie z winy obu stron. Jeśli jedno z małżonków popadło w niedostatek może dochodzić alimentów od drugiego, nawet jeśli oboje zostali uznani winnymi rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne jest, aby w takich sytuacjach przedstawić sądowi jasne i konkretne dowody na potrzebę wsparcia finansowego i swojej sytuacji ekonomicznej , np. informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia i innych zobowiązaniach finansowych.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego a ponowne małżeństwo

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w przypadku zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Oznacza, to, że jeśli były mąż / była żona ponownie wzięli ślub nie mogą już dochodzić alimentów od byłego małżonka – ciężar udzielenia tego wsparcia niejako ,,przechodzi” na nowego męża/ nową żonę. Natomiast jeśli to osoba zawierająca związek małżeński ponownie jest zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka, ślub nie zwalnia jej z tego obowiązku. Innymi sytuacjami, w których dalsza alimentacja nie jest uzasadniona, jest śmierć jednej ze stron, czy poprawa sytuacji finansowej małżonka na rzecz, którego ustalone zostały alimenty. Należy przy tym pamiętać, pamiętać, że aby zgodnie z prawem móc zaprzestać płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka należy złożyć do sądu stosowny pozew.

W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się różnymi sprawami rozwodowymi, w tym tymi złożonymi, gdzie obie strony ponoszą winę za rozkład pożycia. Rozumiemy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia oraz dokładnej analizy faktów i dowodów, by najlepiej służyć interesom naszych klientów. Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu rozwodowego, dbając o to, aby nasi klienci otrzymali sprawiedliwe i adekwatne rozwiązania w zakresie alimentacji i innych aspektów powiązanych z rozwodem. Jeśli stoisz przed rozwodem, szczególnie w sytuacji winy obustronnej i potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Rozwód z obopólnej winy

Rozwód stanowi nie tylko formalne zakończenie małżeństwa, ale również rozpoczyna nowy rozdział w życiu byłych małżonków. W kontekście prawnym, szczególnie istotną rolę w postępowaniu rozwodowym odgrywa kwestia orzekania przez sąd o winie – może mieć ona poważne skutki zwłaszcza, gdy chodzi o kwestię alimentów. Nasza kancelaria spieszy z wyjaśnieniem najczęstszych wątpliwości, z którymi zgłaszają się do nas klienci.

Co to znaczy rozwód z obopólnej winy?

Rozwód z obopólnej winy, czyli rozwód z winy obojga małżonków następuje, gdy obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Sąd, badając przesłanki rozwodu (zgodnie z art. 56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdza, że zarówno działania żony, jak i męża doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Przy takim orzeczeniu sąd nie rozpatruje kto w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Kluczowe jest, że obie strony mają swój udział w doprowadzeniu do takiej sytuacji.

Kiedy rozwód z obopólnej winy?

Udowodnienie wyłącznej winy jednego z małżonków może być skomplikowane i wymagać zgromadzenia obszernej dokumentacji oraz właściwego przesłuchania świadków -dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Do przekonania sądu, że tylko jedno z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa konieczne jest dokładne przygotowanie, opracowanie i przedstawienie materiału dowodowego. Niekiedy sąd nie jest przekonany co do tego, że drugi z małżonków w żadnym stopniu nie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego i wtedy orzeka rozwód z winy obu stron, tak jak wspomniano wcześniej niezależnie od ,,proporcji winy”.

Rozwód z winy obu stron a alimenty

Orzeczenie o obopólnej winie ma wpływ na kwestię alimentów na rzecz byłego małżonka. Jeśli obie strony są uznane za winne, trudniej jest dochodzić alimentów niż w sytuacji, gdy to jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Nie jest to jednak wykluczone – w przypadku gdy była żona/ były mąż popadnie w niedostatek, może uzyskać na swoją rzecz alimenty, nawet jeśli także został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wartość mediacji i porady prawnej

Warto pamiętać, że współpraca i mediacje mogą być bardziej skuteczne niż konfrontacja w sądzie. Jeśli małżonkowie czują, że każde z nich ma swój udział w rozkładzie pożycia małżeńskiego, mogą zdecydować się zgodnie na rozwód bez orzekania o winie – wtedy sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa, ani roli poszczególnych małżonków w doprowadzeniu do jego zakończenia. Pozwala to uniknąć eskalacji konfliktu i stosunkowo szybko zakończyć sprawę. Skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem pomoże zrozumieć wszystkie aspekty i możliwe skutki prawne takiego rozwodu.

Jeśli nadal masz wątpliwości co do rozwodu z obopólnej winy małżonków, lub zastanawiasz się co wybrać w sytuacji w jakiej się znajdujesz, nasza kancelaria oferuje wsparcie i poradę na każdym etapie procesu, pomagając klientom w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania ich sytuacji.

Ile kosztuje rozwód?

Rozwód to nie tylko konieczność odnalezienia się w przepisach i procedurze prawnej, ale także nakłady finansowe. Klienci często pytają o wydatki, które będą musieli ponieść w związku z postępowaniem sądowym. Prawda jest taka, że koszty rozwodu nigdy nie są do końca przewidywalne. Istnieją opłaty obowiązkowe, z którymi zawsze należy się liczyć, ale są też wydatki, których da się uniknąć odpowiednio opracowując sposób działania. Najważniejsza jest świadomość możliwych rozwiązań i kosztów jakie wiążą się z wyborem konkretnej strategii rozwodowej.

 1. Koszty Sądowe i Koszty Związane z Postępowaniem

Pierwszym kosztem, jaki należy uwzględnić są opłaty sądowe. W Polsce opłata stała za wniesienie pozwu rozwodowego to 600 zł. Często jednak rozwód pociąga za sobą dodatkowe koszty zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanym postępowaniem np. orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub jednoczesnym regulowaniem alimentów i kontaktów z dziećmi – długo ciągnąca się sprawa wymaga zwykle znacznie większych nakładów finansowych. W wielu wypadkach da się im jednak przeciwdziałać jeśli małżonkowie są zgodni, rozwód może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie, dzięki czemu koszty całego postępowania są minimalizowane.

 1. Apelacja

Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z orzeczeniem o rozwodzie i zdecyduje się apelować od wyroku sądu I instancji, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatą od apelacji oraz ewentualnymi dalszymi wydatkami związanymi z prowadzeniem postępowania.

 1. Podział majątku:

Osobnym, często nawet bardziej kosztownym postępowaniem jest podział majątku wspólnego. Wymaga on pokrycia kolejnej opłaty sądowej, zależnej już od wartości majątku wspólnego małżonków, a także angażowania biegłych sądowych w celu jego wyceny, co generuje dodatkowe koszty. W tym postępowaniu także wola ugodowego załatwienia sprawy pozwala na ograniczenie wydatków i przyspieszenie postępowania.

 1. Koszty Pełnomocnika:

Choć wynagrodzenie profesjonalnego adwokata jest kosztem, który można by uznać za opcjonalny, w praktyce to inwestycja pozwalająca zaoszczędzić w dłuższej perspektywie najkosztowniejszy jest bowiem niekorzystny wyrok. Właściwe przygotowanie do sprawy rozwodowej od początku, pozwala uniknąć wielokrotnego, niepotrzebnego ponoszenia tych samych kosztów ze względu na błędy proceduralne lub konieczność podjęcia próby zmiany niekorzystnego rozstrzygnięcia. Profesjonalny pełnomocnik to nie tylko osoba, która reprezentuje klienta w sądzie, ale także doradca, który pomoże pomyślnie zakończyć sprawę i dopilnuje, aby skomplikowane formalności nie naraziły klienta na dodatkowe koszty. Warto wziąć pod uwagę jak cenny jest czas. Powierzenie prowadzenia sprawy profesjonaliście oszczędza klientowi wielu godzin spędzonych na często bezowocnym poszukiwaniu rozwiązań na własną rękę, które ostatecznie i tak mogą okazać się nieskuteczne. Każda sprawa jest inna, nie ma jednego, uniwersalnego sposobu przeprowadzenia rozwodu – adwokat po przeanalizowaniu konkretnej sytuacji całościowo ją oceni i indywidualnie opracuje strategię postępowania.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę z obciążeń finansowych, jakie niesie ze sobą proces rozwodowy i sprawy z nim związane. Podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych, mając na uwadze zarówno skuteczność działania, jak i kontrolę nad kosztami, które ponosi klient. Z nami masz pewność, że Twoja sprawa jest w rękach doświadczonych prawników, którzy dbają o to, by proces rozwodowy przebiegał sprawnie i bez niepotrzebnych wydatków. Od lat współpracujemy z wieloma specjalistami i biegłymi sądowymi, by zapewnić naszym klientom kompleksową pomoc – świadomie opracowujemy strategię działania mając na uwadze aspekty finansowe. Zapraszamy do kontaktu!

Rozwód – jakie dokumenty?

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Oprócz emocjonalnego obciążenia proces ten wymaga również znajomości prawa i zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Zdajemy sobie sprawę, że klienci często czują się przytłoczeni ilością materiału, który trzeba przygotować, aby móc wystąpić z pozwem o rozwód. Dlatego spieszymy z krótkim przedstawieniem wyliczenia podstawowych dokumentów, bez których postępowanie rozwodowe znacznie się przedłuży lub w ogóle nie będzie mogło zostać przeprowadzone.

Od czego zacząć?- pozew

Sporządzenie pozwu o rozwód jest niezbędne dla zapoczątkowania postępowania rozwodowego – jest to pierwsze i podstawowe pismo procesowe w sprawie. Należy zawrzeć w nim żądanie rozwiązania małżeństwa, określić, czy ma ono nastąpić z orzeczeniem o winie, czy też bez ustalania winy w rozpadzie związku, a także dołączyć szereg dokumentów na poparcie swoich twierdzeń i żądań. Niezbędne jest również uiszczenie opłaty sądowej od pozwu i załączenie jej potwierdzenia przy składaniu pozwu.

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie rozwodowym

Odpis aktu małżeństwa

To oficjalny dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego, który można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Musi on być dołączony do pozwu o rozwód, gdyż sąd może rozwiązać tylko małżeństwo istniejące. Bez potwierdzenia, że strony rzeczywiście zawarły związek małżeński, sąd nie może orzec rozwodu.

Odpisy aktów urodzenia dzieci

Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, konieczne jest przedstawienie sądowi aktów ich urodzenia. W trakcie postępowania rozwodowego sąd będzie bowiem badał, czy w wyniku rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jest to tzw. negatywna przesłanka rozwodu – a więc jeśli sąd dojdzie do przekonania, że rozwód jest sprzeczny z dobrem dzieci, nie będzie on w ogóle dopuszczalny. Ponadto często pozew o rozwód zawiera także żądanie ustalenia alimentów lub ich zabezpieczenia- wtedy pojawia się konieczność zebrania kolejnych materiałów, wykazujących potrzeby dzieci.

Dowody wspierające twierdzenia i żądania

Zwłaszcza przy rozwodach z orzekaniem o winie pojawia się konieczność wykazania powodów rozkładu pożycia małżeńskiego i tego, który z małżonków za nie odpowiada. Tutaj niezbędne może być przedstawienie sądowi korespondencji SMS, nagrań rozmów, zdjęć oraz wskazanie świadków, którzy mają informacje na temat relacji małżonków oraz powodu rozpadu ich związku.

Co może być potrzebne w rozwodzie?

Gdy żądając rozwodu chcemy także domagać się eksmisji lub alimentów powstaje konieczność spełnienia dodatkowych wymagań formalnych i dołączenia kolejnych dokumentów i dowodów. Każde postępowanie rozwodowe jest inne – nie da się sporządzić zamkniętego katalogu wszystkiego, co może być potrzebne dla wykazania swojej racji w postępowaniu rozwodowym. Warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wskaże, co w danej sytuacji może być potrzebne, aby sąd przychylił się do stanowiska strony i pomoże właściwie sporządzić pisma procesowe.

Wymagania dotyczące dokumentów

 1. Oryginały dokumentów w języku polskim

Sądowi należy dostarczać oryginały dokumentów sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, jeśli są sporządzone w innym języku. Zarówno odpisy aktu zawarcia małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci jak i wszelkie inne dokumenty przedstawiane sądowi na poparcie swoich racji nie mogą być kserokopiami. Warto o tym pamiętać, gdyż pomoże to uniknąć zbędnych komplikacji i przedłużania postępowania.

 1. Odpis pozwu

Składając pozew wraz z załączonymi do niego dokumentami należy złożyć także jego kopię ( odpis), którą sąd doręczy drugiej stronie. Jest to kolejny ważny element, o którym należy koniecznie pamiętać. Do odpisu pozwu również należy dołączyć te same dokumenty, które zostały dołączone do pozwu, ale mogą być to kserokopie. Ważne, aby był to komplet tych samych załączników.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szczegóły często decydują o wyniku sprawy i dlatego do skrupulatnego przygotowania dokumentów i pism procesowych przykładamy nie mniejszą wagę niż do opracowania strategii rozwodowej. Kompleksowo przygotowujemy plan działania i skutecznie go realizujemy wspierając klienta już od etapu przygotowania wymaganych dokumentów. Jeśli szukasz wsparcia w przygotowaniu do rozwodu lub masz dodatkowe pytania w kwestii dokumentów potrzebnych przy rozwodzie zapraszamy do kontaktu.

Rozwód i alimenty na drugiego z małżonków

Jednym z najczęstszych pytań pojawiających się w kontekście rozwodu jest obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony/ byłego męża. Alimenty po rozwodzie mają na celu wsparcie byłego małżonka, gdy rozwiązanie małżeństwa wpłynie na jego sytuację majątkową w sposób negatywny. Reguły orzekania o alimentach na byłego małżonka są ujęte w art.60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który uzależnia możliwość ubiegania się o nie przede wszystkim od winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz ich sytuacji majątkowej po rozwodzie.

Orzeczenie o winie w rozwodzie a alimenty

Zgodnie z art. 60 k.r.o. obowiązek alimentacyjny i jego zakres zależą od winy stron w rozpadzie małżeństwa. Po pierwsze alimentów nie może się domagać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy żony, nie może ona domagać się alimentów od byłego męża. Natomiast jeśli rozwód nastąpi z wyłącznej winy męża, żona może domagać się alimentów, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie się jej sytuacji materialnej. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy orzeczenie o rozwodzie nastąpiło z winy obu stron, wtedy domaganie się alimentów od byłego małżonka jest możliwe w momencie popadnięcia w niedostatek, a może się ich domagać każdy z małżonków.

Jakie alimenty na byłego małżonka

Była żona/ były mąż może domagać się alimentów w zakresie odpowiadającym jego/ jej usprawiedliwionym potrzebom, a jednocześnie proporcjonalnym do możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów. Oznacza to, że sąd przy ustalaniu wysokości alimentów będzie brał pod uwagę okoliczności zarówno po stronie małżonka domagającego się alimentów ( np. jego zarobki, koszty jego utrzymania, stan zdrowia etc), jak i małżonka zobowiązanego, gdyż wysokość alimentów musi pozwalać mu na utrzymanie siebie oraz innych osób, wobec których ciąży na nim obowiązek alimentacyjny.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w sytuacjach takich jak: – Poprawa jego/ jej sytuacji materialnej – np. znalezienie dobrze płatnej pracy, otrzymanie spadku. Alimenty mają bowiem na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb osoby uprawnionej – a nie jej wzbogacenie.

 • Zawarcie małżeństwa– powtórne zawarcie związku małżeńskiego przez osobę, która otrzymuje alimenty od byłego małżonka sprawia, że obowiązek alimentacyjny wygasa. Od tego momentu to nowy małżonek ,,przejmuje” ten ciężar. Jednak kiedy to osoba, która płaci alimenty na rzecz byłego małżonka zawiera nowy związek małżeński- obowiązek alimentacyjny trwa.
 • Upływ czasu – obowiązek płacenia alimentów może wygasnąć także po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli rozwód był orzeczony bez ustalania winy któregokolwiek z małżonków w rozpadzie związku.

– Śmierć jednej ze stron- zarówno prawo do alimentów, jak i obowiązek alimentacyjny nie wchodzą do spadku po zobowiązanym do opłacania tego rodzaju świadczeń. Potwierdził to m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 listopada 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CZ 65/00

Dowody

Przy rozwodzie i ustalaniu alimentów na rzecz byłego małżonka istotna jest nie tylko właściwa interpretacja przepisów prawa rodzinnego, ale przede wszystkim właściwe zaprezentowanie dowodów i przekonanie sądu co do zasadności lub braku zasadności przyznania byłemu małżonkowi alimentów. Dodatkowo wysokość alimentów zależy od wielu czynników i może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji życiowej. Czyni to postępowanie dowodowe tym bardziej skomplikowanym. W celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej i właściwej oceny sytuacji warto zwrócić się do doświadczonego adwokata.

Nasza kancelaria posiada ogromne doświadczenie w sprawach o alimenty na rzecz byłego małżonka. Walka o przyznanie lub uniknięcie alimentów zaczyna się często już na początku postępowania rozwodowego. Specjalizujemy się zarówno w uzyskaniu alimentów pozwalających na godne życie, jak i bronimy przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony byłej żony/ byłego męża. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o alimenty na byłą żonę / byłego męża – skontaktuj się z nami!

Przykładowe koszty utrzymania dziecka do alimentów

Kwestia alimentów na rzecz dziecka jest jednym z najbardziej istotnych i często kontrowersyjnych aspektów łączących się przede wszystkim z rozwodem. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na rodzicach i ma na celu zapewnienie mu odpowiednich warunków życiowych. Przy ustalaniu wysokości alimentów, ważny jest realny koszt utrzymania dziecka, który zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy najczęstsze koszty, które sąd będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów.

Koszty podstawowe

 1. Jedzenie i odzież: Regularne wydatki na żywność i odzież są niezbędne. Koszty te zależą od wieku dziecka, jego potrzeb i preferencji, jak również od cen rynkowych- dlatego inflacja może mieć wpływ na zmianę wysokości alimentów.
 2. Zdrowie: Koszty leczenia, lekarstw, ewentualnych badań, szczepień, opieki dentystycznej. Uwzględnia się tutaj także wydatki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jeśli rodzice się na nie decydują oraz prywatne wizyty u specjalistów, gdy dziecko wymaga takich konsultacji. Również zakup okularów, aparatów ortodontycznych czy koszty rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego będą brane pod uwagę przez sąd.
 3. Edukacja: Wydatki na książki, pomoce naukowe, opłaty za przedszkole, szkołę lub zajęcia dodatkowe i korepetycje. W przypadku starszych dzieci mogą się tu pojawić również koszty związane z kształceniem poza miejscem zamieszkania- takie jak zakup biletu miesięcznego na pociąg lub autobus.

Koszty dodatkowe

 1. Rozwój i rekreacja: Zajęcia dodatkowe np. lekcje muzyki, sport, kursy językowe, a także wycieczki szkolne, wakacje, czy obozy.
 2. Sprzęt i technologia: Zakup lub modernizacja sprzętu komputerowego, tabletów, smartfonów, niezbędnych szczególnie dla nauki i komunikacji, a także koszt internetu, czy abonamentu telefonicznego.

Koszty specjalne

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koszty ich utrzymania mogą być znacznie wyższe i obejmować specjalistyczny sprzęt, terapie, czy indywidualne zajęcia. W takiej sytuacji do pokrywania tych wydatków muszą przyczyniać się oboje rodzice – także w formie wyższych alimentów. Jednocześnie jeśli rodzice decydują się na prywatną szkołę dla dziecka, również wspólnie muszą partycypować w tych opłatach. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy kierunek, w którym kształci się dziecko wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu lub przyborów.

Uwzględnienie dochodu i możliwości zarobkowych rodziców

Koszt utrzymania dziecka musi być adekwatny do realnych możliwości finansowych rodziców. Sąd bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale także możliwości zarobkowe oraz inne zobowiązania alimentacyjne rodziców. Ustalone alimenty na rzecz dziecka muszą umożliwiać pokrycie kosztów życia także rodzicowi, a jeśli posiada on jeszcze inne dzieci – ich utrzymanie lub alimentację.

Dowody

Przy ustalaniu wysokości alimentów warto szczegółowo wykazać wszystkie koszty związane z utrzymaniem dziecka. Zaleca się przygotowanie dokładnego zestawienia miesięcznych wydatków oraz przedstawienie go w trakcie postępowania o alimenty. Dokumentacja taka powinna być wiarygodna, odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby dziecka i realnie ponoszone przez rodzica koszty.

Zmiany w kosztach otrzymania

Ważne jest, by pamiętać, że koszty utrzymania dziecka zmieniają się wraz z jego wzrostem i zmieniającymi się potrzebami. Możliwe jest więc wystąpienie o zmianę wysokości alimentów w przypadku zmiany tych okoliczności. W takim przypadku należy skupić się na wykazaniu, że wydatki na dziecko wzrosły od chwili, gdy alimenty zostały orzeczone – np. rozpoczęło ono edukację w innym mieście, lub wymaga specjalistycznego leczenia, której to potrzeby poprzednio nie było.

Dokładne wskazanie i uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka jest kluczowe w postępowaniu o alimenty i będzie miało znaczący wpływ na ich wysokość. Jest to newralgiczny proces, gdyż część kosztów jest nieuchwytna, a o niektórych nawet nie myśli się w kontekście postępowania sądowego, gdyż wydają się oczywiste.

Nasza kancelaria od lat zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z alimentami- w oparciu o posiadane przez nas doświadczenie opracowaliśmy m.in. listy kosztów, które pomagają naszym klientom w dokładnym ustaleniu jakie wydatki ponoszą w utrzymaniu dziecka, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie koszty zostaną precyzyjnie przedstawione sądowi.

Jeśli szukasz pomocy i chcesz uzyskać alimenty, które pozwolą na zapewnienie Twojemu dziecku godnych warunków życiowych i rozwój – skontaktuj się z nami.

Ile trwa rozwód?

Jednym z pierwszych pytań, które klienci zadają pytając o rozwód, jest ,,ile potrwa rozwód?”. Czas trwania rozwodu jest trudny do przewidzenia – nawet jeśli początkowo sprawa wydaje się zmierzać do szybkiego zakończenia, często w trakcie pojawiają się komplikacje, które mogą ją zdecydowanie wydłużyć. Rozwód może skończyć się w przeciągu kilku miesięcy, ale są też sprawy trwające kilka, a nawet kilkanaście lat.

Od czego zależy czas trwania rozwodu?

 • Rozwód bez orzekania o winie:

Czas trwania rozwodu zależy przede wszystkim od zgodności stron. Procesy rozwodowe, w których strony zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, są z reguły krótsze. Nie jest wtedy konieczne prowadzenie tak złożonego postępowania dowodowego. Dodatkowo jeżeli małżonkowie mogą porozumieć się co do kwestii podstawowych np.opieki nad dziećmi i alimentów, sąd może wydać wyrok nawet w ciągu kilku miesięcy. Rozwód bez orzekania o winie jest jednak możliwy wyłącznie, gdy zgadzają się na to obie strony.

 • Rozwód z orzekaniem o winie:

Jeśli strony nie są zgodne i jeden z małżonków wystąpi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego, proces rozwodowy wydłuża się. Prawo wymaga wtedy przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego – konieczne są przesłuchania świadków i analiza dodatkowych dowodów. Rozwody takie mogą trwać znacznie dłużej, nawet kilka lub ( jak w niektórych przypadkach) kilkanaście lat.

 • Możliwość zaskarżenia wyroku

W polskim systemie prawnym postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że nawet po zapadnięciu wyroku sądu I Instancji, jeśli co najmniej jeden z małżonków się z nim nie zgadza, możliwe jest złożenie apelacji i dalsze prowadzenie postępowania w II instancji. Czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji to okres, w którym ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje niejako ,,w zawieszeniu” a cały rozwód się wydłuża, gdyż wyrok sądu I instancji nie jest prawomocny.

 • Ilość toczących się przed danym sądem spraw

Czas trwania procesu rozwodowego może być znacząco wydłużony ze względu na aktualne obciążenie sądów. Wysoka liczba spraw wpływających do sądów oraz ograniczone zasoby kadrowe mogą prowadzić do opóźnień w terminach rozpraw. Czas oczekiwania na rozprawę różni się w zależności od tego, do który sąd będzie prowadził sprawę.

Jak przyspieszyć rozwód?

Ustalenie wspólnego stanowiska między małżonkami

Gdy podstawowe kwestie są już ustalone między małżonkami sprawa rozwodowa może zakończyć się zdecydowanie szybciej. Decydując się na rozwód warto wcześniej przedyskutować np. przyszłą opiekę nad dziećmi, można w tym celu skorzystać z pomocy mediatora. Sąd prawdopodobnie zaakceptuje wypracowane przez małżonków rozwiązania, co znacznie przyspieszy postępowanie. Rozwody ,,bezkonfliktowe” przebiegają zdecydowanie sprawniej niż te, gdzie konflikty między małżonkami narastają.

Profesjonalna pomoc prawna

Jeśli porozumienie nie jest możliwe, należy dobrze przygotować się do prowadzenia postępowania zgromadzić potrzebne dokumenty, dowody etc. Rozwód to także droga przez zawiły labirynt procedur – trzeba skrupulatnie pilnować wszelkich terminów i szczegółowych wymagań proceduralnych. Dobrze opracowany plan działania już na początku postępowania, pomoże uniknąć dodatkowego rozciągnięcia rozwodu w czasie np. przez konieczność wyznaczania przez sąd dodatkowych terminów do uzupełnienia braków. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w tym zakresie nieoceniona i pomaga w szybszym zakończeniu tego procesu.

Czas trwania rozwodu jest nieprzewidywalny i zależy od wielu indywidualnych czynników. Ważne jest, aby być przygotowanym na różne scenariusze i dochowywać wszelkich formalności oraz terminów. W naszej kancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwód to nie tylko zakończenie pewnego etapu w życiu, ale także początek nowego rozdziału. Dlatego już na początku opracowujemy strategię działania, która jest nie tylko skuteczna, ale i sprawna, a w trakcie postępowania skrupulatnie pilnujemy dopełnienia wszelkich wymogów proceduralnych, aby nasi klienci mogli jak najszybciej zakończyć proces. Jeśli chcesz sprawnie przejść przez rozwód -zapraszamy do kontaktu!

Rozwód na pierwszej rozprawie: Czy to możliwe?

Rozwód, jak każde inne postępowanie sądowe – trwa, a wiemy, że klientom często zależy na czasie – chcą się rozwieść jak najszybciej i dalej budować swoje życie. Wiele osób ma wątpliwości, ile potrwać może postępowanie rozwodowe, jak je przyspieszyć i czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie.

Czy można się rozwieść na pierwszej rozprawie?

Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy, jednak w praktyce bywa z tym różnie. Aby zwiększyć szanse, że postępowanie rozwodowe nie będzie się przeciągać i do załatwienia sprawy wystarczy jedna wizyta w sądzie należy pamiętać o kilku czynnikach.

1. Możliwość orzeczenia rozwodu

Aby sąd mógł orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód muszą być spełnione określone przesłanki z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego nie jest zupełny i trwały, sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli chcą tego obie strony. Rozkład pożycia oznacza zarówno rozpad więzi fizycznych, emocjonalnych jak i gospodarczych. Wszystkie to musi wystąpić, brak wystąpienia choćby jednego z elementów rozpadu pożycia może doprowadzić do uniemożliwienia uzyskania rozwodu. Warto pamiętać o tym często bagatelizowanym aspekcie, gdyż jeśli sąd dojdzie do przekonania, że rozstanie małżonków nie jest ostateczne lub, że istnieją między nimi nadal którekolwiek z tych więzi – nie orzeknie rozwodu.

2. Zgodność żądań małżonków

Długość trwania postępowania rozwodowego i ilość rozpraw zależy przede wszystkim od tego, czy małżonkowie pozostają w konflikcie i chcą, aby sąd rozstrzygał kwestię winy. Jeśli oboje zgadzają się na rozwód, wcześniej ustalili i zgodzili się co do tego, jak będzie wyglądać np. opieka nad wspólnymi dziećmi- sąd prawdopodobnie zaakceptuje ustalenia małżonków i prowadzenie złożonego postępowania nie będzie konieczne. To wnioskowanie o przesłuchania świadków, odnoszenie się do dowodów przedstawianych przez drugą stronę, składanie własnych wniosków dowodowych wydłuża postępowanie i powoduje konieczność wyznaczania wielu terminów rozpraw. Małżonkowie przedstawiając zgodne stanowisko i nie zaprzeczając wzajemnym twierdzeniom powodują, że sąd nie będzie musiał rozstrząsać kwestii spornych.

Jak zwiększyć szanse na szybki rozwód?

Zgodność małżonków co do sposobu i warunków rozwiązania ich małżeństwa to główny czynnik mający wpływ na czas trwania postępowania rozwodowego, jednak nie jedyny. Należy pamiętać, że nawet gdy małżonkowie mają zgodne stanowiska ich przesłuchanie przez sąd będzie konieczne. Niezbędne jest również odpowiednie przygotowanie pism procesowych i dokumentów – przede wszystkim pozwu i odpowiedzi na niego.

Szanse na szybkie zakończenie postępowania rozwodowego znacząco zwiększa skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nie tylko wyjaśni on wszelkie wątpliwości, ale przede wszystkim przeprowadzi przez cały proces. Pisma procesowe w postępowaniu rozwodowym muszą spełniać określone wymogi formalne, a samo postępowanie nawet przy zgodności stron to złożona procedura. Czasem jedno, niefortunnie sformułowane zdanie sprawi, że rozwód się wydłuży, lub w ogóle nie będzie możliwy, gdy sąd uzna, że rozkład pożycia małżonków nie nastąpił, lub że nie jest trwały i zupełny. Składanie pism niekompletnych lub nieprawidłowo sformułowanych, a także kierowanie ich do niewłaściwego sądu znacznie wydłuża proces rozwodowy i powoduje niepotrzebne koszty. Adwokat doskonale orientuje się w zawiłościach procedury i pomoże sprawnie doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.

W naszej kancelarii doskonale rozumiemy, że czas gra kluczową rolę w rozwodzie, klienci chcą jak najszybciej zostawić zakończony związek za sobą i rozpocząć nowe życie, dlatego dążymy do maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia postępowania. Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu satysfakcjonującego wyniku w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zakończenia rozwodu już na pierwszej rozprawie- zapraszamy do kontaktu.

Czy matka może nie wydać dziecka ojcu?

Rozwód to zawsze trudny czas dla rodziny, a szczególnie dla dzieci. Dlatego polskie prawo rodzinne w pierwszej kolejności nakazuje sądowi brać pod uwagę dobro dziecka. Temu dobru ma służyć przede wszystkim prawo do kontaktów z obydwojgiem rodziców. Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci pytając o to, czy można nie wydać dziecka matce/ ojcu, jeśli ma ona/ on ustalone kontakty i co grozi za takie zachowanie. Takie pytania najczęściej zadają matki, które nie chcą wydać dziecka ojcu uważając, że nie będzie on w stanie prawidłowo się nim zająć, a także bezsilni ojcowie, którym kontakt z dzieckiem uniemożliwia była partnerka. Spieszymy z kilkoma wskazówkami, które pomogą rozwiać te wątpliwości.

Znaczenie kontaktów z obydwoma rodzicami:

Dziecko ma podstawowe prawo do wychowania przez oboje rodziców, nawet jeśli ci nie mieszkają już razem. Regularne kontakty z matką i ojcem są kluczowe dla prawidłowego kształtowania psychiki dziecka – pomagają budować silną więź rodzinną i poczucie bezpieczeństwa, co jest niezbędne dla jego zdrowego rozwoju. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których z różnych względów przebywanie dziecka z jednym z rodziców wcale nie służy jego prawidłowemu rozwojowi – takie okoliczności są przedmiotem zainteresowania sądu podczas regulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Wiążąca moc orzeczeń sądowych o kontaktach:

Kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia i ugodowo ustalić kontaktów, sąd określa ich dokładny harmonogram, a jego decyzje są wiążące dla obojga rodziców. Orzeczenia te są opracowywane tak, aby najlepiej służyć interesom dziecka uwzględniając jego rutynę, wiek, edukację, potrzeby i życzenia, a także pracę i możliwości rodziców. Jednak zawsze to dobro dziecka jest najważniejsze.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Alienacja rodzicielska może przybrać różne formy. Jest to zarówno fizyczne uniemożliwienie wykonywania kontaktów np. poprzez zabranie dziecka w inne miejsce w dniu, kiedy miały się one odbyć jak i psychiczne oddziaływanie na dziecko- wszelkie manipulacje, namawianie do symulowania choroby, straszenie dziecka drugim rodzicem, ,,przekupywanie” i inne formy, które mają na celu powstrzymanie dziecka przed kontaktami.

Zakaz utrudniania kontaktów i możliwe konsekwencje:

Polskie prawo zabrania utrudniania kontaktów dziecka z rodzicem. Uregulowane orzeczeniem sądowym kontakty muszą być respektowane przez obie strony. Utrudnianie kontaktów może skutkować nałożeniem grzywny– w przypadku uporczywego utrudniania kontaktów może ona wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Respektowanie woli dziecka:

Zakaz utrudniania kontaktów dotyczy działań drugiego rodzica, a nie dziecka. Dziecko bowiem ma nie ma obowiązku realizowania kontaktów – to jego prawo. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego:

„Nałożenie na rodzica obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi określonej sumy pieniężnej za brak kontaktów z dzieckiem, jest niezgodne z Konstytucją, jeśli brak tych kontaktów wynika z zachowania samego dziecka” – orzekł w wyroku z dnia 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 3/20).

Oznacza to, że jeśli samo dziecko wyraźnie sprzeciwia się kontaktom z jednym z rodziców, to drugi rodzic nie może go do tych kontaktów przymuszać. Nie realizowanie kontaktów nie wynika wówczas ze złej woli jednego z rodziców i nie jest alienacją dziecka, ale poszanowaniem jego woli, a także konstytucyjnych praw i wolności. Dlatego w takiej sytuacji nałożenie grzywny na rodzica nie jest uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że wolę taką musi wyrazić samodzielnie dziecko na tyle świadome i dojrzałe, aby rzeczywiście brak chęci utrzymywania kontaktu można było uznać za jego własną decyzję, a nie manipulacje ze strony jednego z rodziców.

Możliwość zmiany kontaktów

Należy pamiętać, że pojedyncze sytuacje takie jak np. choroba dziecka, które uniemożliwiają wykonanie kontaktów w konkretnym dniu zdarzają się w praktyce życia codziennego, wtedy kontakty mogą zostać zrealizowane w inny, wskazany dzień. Ponadto, orzeczenie sądu ma regulować kontakty w sposób optymalny zgodnie z okolicznościami z dnia orzekania. W miarę upływu czasu, w wyniku zmiany sytuacji życiowej i rozwoju dziecka często pojawia się potrzeba skorygowania harmonogramu kontaktów, aby dobrze spełniał swoją rolę. Rodzice mogą to zrobić w drodze ugody lub złożyć wniosek o zmianę kontaktów do sądu.

W naszej kancelarii rozumiemy znaczenie tych kwestii i walczymy, aby prawo dziecka do kontaktów z rodzicami było respektowane, a także by jego osobiste opinie i potrzeby były słyszane i brane pod uwagę. Wiemy, że są to sprawy bardzo delikatne, ale jednocześnie kluczowe mające poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka, które jest przecież dla rodziców najważniejsze. Wspierajmy rodziców zarówno w uzyskaniu jak i realizacji kontaktów z dzieckiem. Dbamy o to, aby interesy i dobro dzieci były na pierwszym miejscu. Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji w sprawie o kontakty z dzieckiem zadzwoń do Nas!

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe. Jeszcze trudniejszym wyborem może być decyzja o tym, czy ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie. W naszej kancelarii adwokackiej zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby wybór ten był dokonany świadomie z pełnym zrozumieniem wszystkich jego konsekwencji prawnych, dlatego spieszymy z krótkim przedstawieniem najważniejszych zagadnień, związanych z rozwodem z orzekaniem o winie:

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Art. 56 § 1 KC, mówi o tym, że sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie istnieje już między nimi żadna więź emocjonalna, gospodarcza ani fizyczna i jest to stan trwały tzn. nie widać szans na pojednanie małżonków i powrót do małżeństwa

Rola winy w rozwodzie:

Wina małżonka jest rozważana przez sąd podczas badania, który z małżonków doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli obie strony się na to zgadzają sąd nie musi badać winy – następuje wówczas rozwód bez orzekania o winie. Natomiast, gdy małżonek się wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, konieczne jest udowodnienie, że to działania drugiej strony doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Wtedy sąd będzie badał, czy całkowitą winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków, czy też oboje się do tego przyczynili ( nawet, jeśli w różnym zakresie). Na uznanie winy małżonka mają wpływ zdrady, zaniedbania obowiązków rodzinnych, nadużywania alkoholu lub innych zachowań szkodliwych dla małżeństwa.

Rodzaje rozwodów:

a) Rozwód bez orzekania o winie:

Na zgodny wniosek małżonków sąd nie będzie badał winy w rozkładzie pożycia. Taki rozwód jest korzystny w przypadku, gdy obu stronom zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania. Pozwala on na uniknięcie długotrwałego, nużącego i wyczerpującego emocjonalnie procesu, który generował będzie dodatkowe koszty.

b) Rozwód z wyłącznej winy jednej strony:

Badając winę w rozkładzie pożycia, sąd może dojść do przekonania, że przyczyny rozpadu małżeństwa leżą po stronie tylko jednego z małżonków. Takie orzeczenie znacznie ułatwia to np. kwestię ubiegania się o alimenty. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków wymaga jednak ogromnego wysiłku dowodowego- należy przekonać sąd, że to konkretny małżonek, samodzielnie swoimi działaniami doprowadził do rozpadu małżeństwa, a drugi z nich nie miał w tym żadnego udziału.

c) Rozwód z winy obu stron:

W sytuacji, gdy obie strony przyczyniają się do rozpadu małżeństwa, orzeczenie o winie może być obopólne. Sąd nie bada, który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia w większym stopniu – niezależnie od proporcji winy każdego z małżonków, sąd orzeknie rozwód z winy obu stron. Takie rozstrzygnięcie również wpływa na możliwość domagania się alimentów od oraz wymaga prowadzenia złożonego postępowania dowodowego.

Wybór strategii rozwodowej powinien być dokonany świadomie. Indywidualnie dobrany i przemyślany sposób działania ułatwi osiągnięcie celów priorytetowych dla konkretnego klienta. Jeśli zastanawiasz się, która droga będzie dla ciebie najlepsza – zapraszamy do naszej kancelarii- pomożemy w podjęciu właściwej decyzji.